Projekt Erasmus +, Sledimo izkušnjam teče na SGTŠ Radovljica že drugo leto. Mobilnost dijakov je prednostna naloga našega vzgojno-izobraževalnega zavoda, saj le na ta način povečamo motivacijo za poklice, ki sicer upadajo. Ponuditi dijakom nekaj več, dodatno vzpodbudo, možnost učenja in izpopolnjevanja v tujini, je v poklicih povezanih s turizmom in gostinstvom zagotovo dobra naložba za kasnejše spopadanje s trgom delovne sile. Cilji, ki jih skušamo doseči so:

  • pridobitev novih izkušenj in vpogled v način dela v tujini,
  • doseči višjo kakovost izobraževanja in več praktičnih znanj,
  • pomagati dijakom k večji osebnostni in poklicni rasti ter osebni izpopolnitvi,
  • nadgraditi sposobnost komuniciranja v tujem jeziku, spoznati in upoštevati kulturno in socialno okolje drugega naroda,
  • razvijati medkulturni dialog