Srednja gostinska in turistična šola, vpis v šolo gostinstvo, natakar, kuhar, gastronom hotelir Zaposleni | sgtsr
04 5370-600 info@sgtsr.si
mag. Ivan Damjan Mašič
ivan-damjan.masic@sgtsr.si
tel., 04 53 70 624
Ravnatelj

 

Anita Arh prof.
anita.arh@sgtsr.si
tel., 04 53 70 632
Pomočnica Ravnatelja

 

Ambrožič Barbka Matematika
Arh Anita Zgodovina
Bončina Mateja Matematika
Dvoršak Ana Strežba
Družinec Davor Kuharstvo
Frantar Irena Kozmetika, praktični pouk
Hajnrihar Majda Umetnost, nemščina
Hribovšek Martina Kemija, Biologija
Ibričić Medin Prehrana
Jošt Gabrijela Praktični pouk
Kavčič Dragica Informatika
Korošec Mišmaš Slavka Angleščina
Kralj Serša Marjana Geografija, turizem, praktični pouk
Kuščer Majda Geografija, družboslovje, praktični pouk
Lavrič Andreja Kuharstvo
Malc Simon Strežba
Markelj Zdenka Slovenščina
Markič Gregor Italijanščina
Mitrić Ana Angleščina
Oblak Tina Ekonomski predmeti
Potočnik Marjana Psihologija
Pristov Anita Slovenščina
Ravnik Janja Nemščina
Savnik Aleksander Športna vzgoja
Smajić Aleš Fizika
Šetina Natalija Naravoslovni predmeti
Šparovec Mateja Psihologija
Tušek Anton Kuharstvo
Vergelj Mojca Ekonomski predmeti
Vidic Nataša Športna vzgoja
Vidic Nina Informatika
Willewaldt Urška Slovenščina
Zdešar Janja Poslovna sekretarka
Zupan Tjaša Računovodja
Janež Andrej Vzdrževalec učne tehnologije
Žvan Jure Hišnik v dijaškem domu
Kalan Marko Hišnik
Hančič Karmen Kuharica
Žvan Urška Kuharica

 

Šparovec Mateja Svetovalna delavka
Smolej Maja Knjižničarka
Rizvanović Fehrudin Organizator praktičnega usposabljanja z delom

Vzgojitelji v dijaškem domu

Gabrič Hvasti Lilijana Vzgojiteljica in vodja dijaškega doma
Dostopnost