Srednja gostinska in turistična šola, vpis v šolo gostinstvo, natakar, kuhar, gastronom hotelir, farmacevtski tehnik Informacije o vpisu | sgtsr
04 5370-600 info@sgtsr.si

Informacije o vpisu

 

Do 2. aprila 2024: oddaja izpolnjene Prijavnice za sprejem v dijaški dom.  KLIK PRIJAVNICA Vsak kandidat se lahko prijavi samo za en dijaški dom.

Do 3. julija 2024: a) Prenosi prijav kandidatov za vpis v dijaški dom b) Prva prijava v dijaški dom za kandidate, ki se predhodno še niso prijavili v noben dijaški dom in bi želeli bivati v dijaškem domu zaradi: prenosa prijave v srednji šoli do 23. 4.  ALI zaradi vpisa na drugo šolo v 2. krogu v srednji šoli c) Prva prijava za kandidate, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini.

Med 3. in 7. julijem 2024: sprejem sklepa sveta zavoda o morebitni omejitvi vpisa ali predloga spremembe obsega razpisanih mest; obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitni omejitvi vpisa. 

Med 4. in 10. julijem 2024: VPIS v dijaški dom (če ne bo omejitve vpisa) – po vnaprejšnjem dogovoru glede datuma in ure vpisa.

Do 12. julija 2024: prenos prijav in vpis na morebitna prosta mesta za kandidate, ki niso bili izbrani v dijaških domovih z omejitvijo vpisa (vnaprejšnji dogovor glede datuma vpisa).

Med 15. julijem in 30. avgustom 2024: vpis na morebitna prosta mesta za kandidate, ki se niso prijavili za vpis v dijaški dom do 2. 4. 2024 (seveda po vnaprejšnjem dogovoru glede datuma vpisa).

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je izdalo sklep o izhodiščni ceni oskrbnine v dijaških domovih, ki za šolsko leto 2023/2024 znaša 256,79 € na mesec.

Do subvencije oskrbnine za drugega in naslednje otroke, ki sočasno bivajo v istem ali drugem dijaškem domu, je upravičen tisti starš oz. skrbnik, ki je kot podpisnik nastanitvene pogodbe zavezan plačevati oskrbnino za dva ali več otrok, ki sočasno bivajo v istem ali drugem dijaškem domu. Vlogo se odda v vseh dijaških domovih, v katerih bivajo otroci, odločbo izda tisti dom, v katerem biva otrok, ki je upravičen do subvencije;
gl.: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1122.

Kdor prejema štipendijo RS, je upravičen do dodatka za bivanje; gl.:  https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/.

Za pomoč plačila oskrbnine dijakom v dijaških domovih je namenjen tudi del sredstev iz projekta Botrstvo v Sloveniji (Dijaški sklad). Vlogo za šolsko leto 2024/2025 je potrebno oddati do 8. julija 2024.

Rokovnik za vpis v DD 2024-2025
Sklep o številu točk za posamezna merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa
Sklep o izhodiščni ceni oskrbnine 2023-2024
Sklep o sofinanciranju plačil staršev 2023-2024

Dostopnost