Srednja gostinska in turistična šola, vpis v šolo gostinstvo, natakar, kuhar, gastronom hotelir Informacije o vpisu | sgtsr
04 5370-600 info@sgtsr.si

Informacije o vpisu

 

4. april 2022: rok za oddajo izpolnjene Prijavnice za sprejem v dijaški dom.  KLIK PRIJAVNICA Vsak kandidat se lahko prijavi samo za en dijaški dom.

do 25. aprila 2022: kandidati so lahko prenesli prijavo v drug dijaški dom

do 27. maja 2022: dijaški dom obvesti prijavljene kandidate o morebitni omejitvi vpisa

VPIS v dijaški dom je potekal med 16. in 21. junijem (o točnem datumu in uri vpisa so bili kandidati predhodno obveščeni) in do 1. julija 2022 za kandidate, ki so se vpisali v srednje šole z omejitvijo vpisa v drugem krogu vpisnega postopka (po vnaprejšnjem dogovoru glede datuma vpisa)

od 4. do 13. julija 2022: vpis na prosta mesta za kandidate, ki niso bili izbrani v dijaških domovih z omejitvijo vpisa (po vnaprejšnjem dogovoru glede datuma vpisa)

Po tem datumu in do 31. avgusta je potekal še vpis na prosta mesta za kandidate, ki se niso prijavili v roku (tj. do 4. aprila 2022), seveda po vnaprejšnjem dogovoru glede datuma in ure vpisa.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izdalo sklep o izhodiščni ceni oskrbnine v dijaških domovih, ki znaša 232,81 € na mesec.

Do subvencije oskrbnine za drugega in naslednje otroke, ki sočasno bivajo v istem ali drugem dijaškem domu, je upravičen tisti starš oz. skrbnik, ki je kot podpisnik nastanitvene pogodbe zavezan plačevati oskrbnino za dva ali več otrok, ki sočasno bivajo v istem ali drugem dijaškem domu. Vlogo se odda v vseh dijaških domovih, v katerih bivajo otroci, odločbo izda tisti dom, v katerem biva otrok, ki je upravičen do subvencije; gl.:  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1122.

Kdor prejema štipendijo RS, je upravičen do dodatka za bivanje; gl.:  https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/.

Za pomoč plačila oskrbnine dijakom v dijaških domovih je namenjen tudi del sredstev iz projekta Botrstvo v Sloveniji (Dijaški sklad). Vlogo za šolsko leto 2022/2023 je bilo potrebno oddati do 4. julija 2022.