Srednja gostinska in turistična šola, vpis v šolo gostinstvo, natakar, kuhar, gastronom hotelir, farmacevtski tehnik Splošno o dijaškem domu | sgtsr
04 5370-600 info@sgtsr.si

Splošno o dijaškem domu

dijaski_dom

POZDRAVLJENI!

Ena izmed prednosti SGTŠ je torej tudi ta, da ima dijaški dom. Dijaški dom pomeni v času šolanja marsikateremu srednješolcu in srednješolki drugi dom. V njem biva, se uči, spoznava nove ljudi, preživlja svoj prosti čas…
Morda se jim boš v našem domu pridružil-a tudi ti. Veseli te bomo.

V dom sprejemamo dijake in dijakinje srednjih šol (SGTŠR, EGSŠR, SŠJ, GIMJES …). V kolikor ostanejo prosta mesta, sprejmemo tudi študente in študentke višje šole. V glavnem bivajo v domu ves čas trajanja srednjega šolanja, nekateri pa tudi krajši čas in se torej vpišejo (ali izpišejo) tudi med letom. V domu trenutno deluje ena vzgojna skupina dijakov in dijakinj. Za njeno delovanje je odgovorna vzgojiteljica kot vodja, svetovalka, mentorica.

Dom je odprt predvidoma od nedelje od 19.00 do petka do 15.00.
Je majhen – v njem je prostora za 44 fantov in deklet, ki so razporejeni v štirinajstih sobah oz. sobah s kopalnicami:
– tri dvoposteljne,
– šest troposteljnih,
– pet štiriposteljnih.

Prednosti bivanja v dijaškem domu: ni izgube časa z vsakodnevno naporno vožnjo, utrujenostjo ob vsakodnevnih poznih prihodih domov, brezžična internetna povezava; samostojnost, sprejemanje drugačnosti, življenje med vrstniki, sklepanje novih prijateljstev, pomoč vzgojiteljev pri osebnih, učnih težavah itd.

ŽIVLJENJE V DIJAŠKEM DOMU

ORGANIZACIJA UČENJA

V domu so organizirane obvezne učne ure in sicer od 16.00 do 17.45. To je čas, ki je namenjen učenju oziroma pripravi na pouk.
O obliki učnih ur se dijaki in dijakinje dogovarjajo z vzgojiteljico. Lahko se učijo v učilnici ali sobi, v klubski sobi, samostojno, v paru, v manjši skupini …
Dijaki in dijakinje vzgojiteljico sproti obveščajo o učni vsebini, ocenah, morebitnih izostankih od pouka.
Učne ure lahko zapuščajo le z vednostjo in opravičilom vzgojiteljice.

SODELOVANJE S ŠOLO

Vzgojiteljica redno sodeluje z razredniki, profesorji, šolsko svetovalno službo – preko telefonskih razgovorov, elektronske ali navadne pošte, eAsistenta. Udeležuje se pedagoških in ocenjevalnih konferenc, govorilnih ur, roditeljskih sestankov.

SODELOVANJE S STARŠI

S starši se pogovarjamo o uspehih in delu v dijaškem domu, v šoli in doma, o interesih in problemih mladostnika, o morebitnih vzgojnih težavah. Stike vzpostavljamo preko govorilnih ur, telefonskih razgovorov, elektronske pošte, pošiljanja obvestil, roditeljskih sestankov.

PROSTI ČAS

Potem ko opravijo svoje učne obveznosti, ostane dijakom in dijakinjam še dovolj prostega časa za raznovrstne dejavnosti in aktivnosti.

Svoj prosti čas preživljajo na različne načine, v različnih interesnih dejavnostih: organizirana rekreacija v šolski telovadnici, sodelovanje na domskih prireditvah, branje, ogled filmov, družabne igre, namizni nogomet, namizni tenis, pikado, obisk knjižnice (poleg izposoje knjig: potopisi, razstave), športne aktivnosti in rekreacija izven dijaškega doma, delo na računalniku itd. Na Bledu so idealne možnosti za stik z naravo, sprehode (na grad, v sotesko Vintgar, okrog jezera …), plavanje, kolesarjenje, rolanje, tek, poletno sankanje, drsanje, smučanje na smučišču Straža, vadba v fitnesu, lahko se popeljete s tradicionalno pletno na otoček, obiščete Pustolovski park, Sobo pobega, se rekreirate v športnem društvu Moj klub in še marsikaj drugega.

AKTIVNOSTI IN PRIREDITVE 

Udeležujemo se raznih natečajev (foto, likovni, literarni; npr. Natečaj Evropa v šoli), redno sodelujemo na domijadi (vsakoletno športno-kulturno srečanje dijaških domov Slovenije), dijake in dijakinje novince popeljemo na voden ogled Bleda, jim pripravimo spoznavni večer, obiščemo bližnji gasilski dom, se posladkamo na kostanjevem pikniku in novoletni prireditvi (naši gostinci in turisti so pravi mojstri), se “bašemo” s krofi na pustni prireditvi, izdelamo kokosove kroglice, s svečano večerjo se poslovimo od dijakov zaključnih letnikov itd.

POMOČ PRI PLAČILU OSKRBNINE, ŠTIPENDIJA

Starši, ki imajo v dijaškem domu hkrati vključenega več kot enega otroka, so upravičeni do subvencije bivanja za drugega in naslednje otroke, ki sočasno bivajo v istem ali drugem dijaškem domu. Vlogo se odda v vseh dijaških domovih, v katerih bivajo otroci, odločbo izda tisti dom, v katerem biva otrok, ki je upravičen do subvencije; gl.:  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1122.

Kdor prejema štipendijo RS, je upravičen do dodatka za bivanje; gl.:  https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/.

Za pomoč plačila oskrbnine dijakom v dijaških domovih je namenjen tudi del sredstev iz projekta Botrstvo v Sloveniji (Dijaški sklad). Vlogo za šolsko leto 2024/2025 je potrebno oddati do 8. 7. 2024.

Dostopnost