Srednja gostinska in turistična šola, vpis v šolo gostinstvo, natakar, kuhar, gastronom hotelir Teme za četrti predmet PM | sgtsr
04 5370-600 info@sgtsr.si

Teme za četrti predmet PM

NAVODILA ZA IZPIT IZ 4. PREDMETA POKLICNE MATURE

ČASOVNI NAČRT IZVEDBE

ROK NALOGA KDO
Do 20. oktobra Objava izpitnih tem in mentorjev ŠMK na oglasni deski, šolski spletni strani
Do 31. oktobra Oddaja vloge za odobritev teme in mentorja za 4. predmet Kandidat
Do 20. novembra Izdaja sklepa o odobritvi teme in mentorja za 4. predmet ŠMK
Do 30. novembra Oddaja vloge za zamenjavo teme in mentorja za 4. predmet Kandidat
Do 10. decembra Izdaja sklepa o zamenjavi teme in mentorja za 4. predmet ŠMK
Od decembra do aprila Priprave na izvedbo 4.predmeta, obvezne konzultacije (posvetovanja) Kandidat v skladu z navodili mentorja
Maj oz. po dogovoru z mentorjem Oddaja pisne dokumentacije mentorju Kandidat
Spomladanski izpitni rok, oz. jesenski, oz. zimski rok Izpit iz 4. predmeta

NAČIN IN OBLIKE IZVEDBE IZPITA

Izpit iz 4. predmeta se izvede individualno ali skupinsko.

Pri skupinski izvedbi izpita iz 4. predmeta sodeluje več kandidatov. Vsak od njih mora poznati celoto in skupne cilje izpita, podrobneje pa svoj prispevek natančno določenih nalog, ki jih je mogoče oceniti. Velikost skupine se določi glede na zahtevnost in obseg dela.

Četrti predmet se izvede po projektni metodi dela, ki zajema:

  • oblikovanje skupine (pri skupinski izvedbi),
  • iskanje idej, pobud,
  • načrtovanje – priprava na delo (dokumentacija),
  • izvedbo,
  • dokumentacijo,
  • zagovor.

Oblikovanje skupin, iskanje idej – pobud, načrtovanje – priprava na delo se izvaja v okviru pouka, vsebino, pogoje in roke za začetek in dokončanje oziroma oddajo določi ŠMK. Opravljanje izdelka oziroma storitve nadzira mentor – nadzorni učitelj. Izpitna komisija je prisotna pri končnem izdelku oz. storitvi in zagovoru.

Priprave na 4. predmet poklicne mature lahko opravljajo vsi kandidati zaključnega letnika med šolskim letom. K praktični izvedbi in zagovoru pa pristopijo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za pristop k poklicni  maturi (uspešno zaključen 4. oz. 5. letnik).

Kandidat mora pristopiti k ustnemu zagovoru, da je izpit iz 4. predmeta opravljen v celoti.

Kandidat lahko pristopi k izpitu le urejen (v predpisani obleki in obutvi).

OCENJEVANJE

Pri četrtem predmetu mentor ocenjuje (točkuje) kandidata na podlagi ocenjevalnega lista.

PROGRAM: GASTRONOMIJA IN TURIZEM

4. predmet: IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Točkovanje:
izdelek oziroma storitev: 75 točk, od tega:
načrtovanje 10 točk
izvedba 55 točk
dokumentacija 10 točk
zagovor: 25 točk

PROGRAM: GASTRONOMIJA

4. predmet: IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Točkovanje:
izdelek iz kuharstva in storitev iz strežbe: 85 točk, od tega:
načrtovanje 15 točk
izvedba 55 točk
dokumentacija 15 točk
zagovor: 15 točk

Priponke:

Teme: gastronomsko – turistični tehnik
Teme: gastronomsko – turistični tehnik 1
Teme: gastronomski tehnik
Teme: gastronomski tehnik in gastronomsko turistični tehnik (strežba)

Dostopnost