Srednja gostinska in turistična šola, vpis v šolo gostinstvo, natakar, kuhar, gastronom hotelir, farmacevtski tehnik Šolski zvonec | sgtsr
04 5370-600 info@sgtsr.si

Šolski zvonec

Šolske ure Od Do
1. URA 8.00 8.45
2. URA 8.50 9.35
3. URA 9.40 10.25
4. URA 10.30 11.15
4.a URA 10.55 11.40
5. URA 11.45 12.30
6. URA 12.35 13.20
7. URA 13.25 14.10
8. URA 14.15 15.00
9. URA 15.05 15.50
10. URA 15.55 16.40

DEŽURANJE UČITELJEV:

Učitelji bodo dežurali po razporedu, ki ga bo pripravila pomočnica ravnateljice in bo objavljen na oglasni deski v zbornici. Vsak dan dežurajo štirje učitelji v pritličju, dva v prvem nadstropju in dva v drugem nadstropju. Dežurstvo se začne ob 8.00 uri in zaključi ob 14.10 uri.

Posebno pozornost bodo učitelji posvečali čistoči šole in okolice ter vzdrževanju reda in tako poskušali preprečiti nastajanje škode. Sodelovali bodo z dežurnima dijakoma.

DEŽURANJE DIJAKOV:

V šoli je dežuren en dijak in sicer na delovnem mestu za dežurne dijake. Opravlja naloge, ki so opredeljene v Hišnem redu in v Nalogah dežurnih dijakov.

Razredniki bodo evidentirali dežurne v dnevniku. Ko njihovi dijaki zaključijo z dežurstvom, sporočijo razredniku naslednjega razreda, kdaj pričnejo ti dežurati. Tako kot v preteklem šolskem letu bomo organizirali tedenska dežurstva oddelkov, ki bodo skrbeli za čistočo v okolici šole. Razpored bo pripravila pomočnica ravnateljice in bo objavljen na oglasni deski v zbornici in na oglasni deski za dijake.

Dostopnost